NLP

„Ako radimo ono što smo uvijek radili, dobivamo ono što smo uvijek dobivali.“

Što je NLP?

Neurolingvističko programiranje (NLP) je psihološko-komunikacijski model koji proučava načine (obrasce) na koje određeni pojedinci u područjima svoje specijalnosti postižu izvrsne rezultate te onda podučava ostale ljude tim obrascima.

Model je nastao u 70-im godinama dvadesetog stoljeća kada su začetnici NLP-a pod jakim dojmom gestalt psihologije, lingvistike, semantike i Ericksonove hipnoterapije započeli s proučavanjem obrazaca ponašanja i komunikacije vrsnih terapeuta kao što su to bili Virginia Satir, Fritz Pearls, Milton Erickson i dr. Ono što je začetnike NLP-a tada impresioniralo i u konačnici zaintrigiralo da započnu s takvim radom bili su brzina i lakoća s kojom su ti pojedinci postizali izvanredne rezultate u radu s ljudima. Ideja vodilja bila je, dakle, točno otkriti načine (strategije) na koje takvi izvrsni pojedinci (a kasnije i organizacije) postižu svoje izvanredne rezultate i onda ih kroz proces koji nazivamo modeliranjem usustaviti u niz tehnika i metoda čijom primjenom onda i drugi ljudi također mogu postići istovrsne rezultate.

Kako bi u modeliranju bio što uspješniji, NLP proučava strukturu našeg subjektivnog doživljaja svijeta – što su naše vrijednosti i uvjerenja, kako nastaju odnosno kako kreiramo naše mentalne strategije, a kako emotivna stanja, kako naše misli i emocije utječu na naše ponašanje te općenito kako na temelju iskustva stvaramo svoj unutarnji svijet i dajemo mu značenje (nijedan događaj nema značenje samo po sebi već ono koje mu mi pridamo) – i onda uz to, kako taj unutarnji svijet (subjektivni doživljaj) komuniciramo prema van.

Otuda i sam naziv koji kao akronim referira na tri područja koja NLP kroz sebe objedinjuje:

Neuro – referira na živčani sustav odnosno pet čula kroz koja primarno doživljavamo svijet oko nas (vizualno, auditivno, kinestetski, olfaktorno i gustatorno),

Lingvističko – referira na govor kao jedan od načina na koji komuniciramo sa svijetom,

Programiranje – referira na mentalne strategije koje koristimo radi ostvarivanja ciljeva odnosno našu sposobnost da te strategije svjesno mijenjamo (drugačije se „programiramo“).

NLP je stoga moguće definirati i kao studij osobnog uspjeha.

Kada govorimo o njegovoj primjeni, govorimo o nizu praktičnih vještina, tehnika i metoda koje nam olakšavaju i unaprjeđuju način razmišljanja, razumijevanje sebe i svijeta oko nas (drugih ljudi), komunikaciju i djelovanje te općenito kvalitetu života u praktično svim njegovim sferama.

Tri ključna umijeća/načela kojima se trebamo voditi kad primjenjujemo sve ranije spomenute praktične vještine, tehnike i metode su:

  1. jasnoća ciljeva,
  2. otvorenost čula, i
  3. fleksibilnost.

Ako ne znamo kamo idemo, teško da ćemo tamo stići. Da bismo, pak, zapazili vode li nas naši postupci željenom cilju, potrebna nam je izoštrenost čula kako bismo primijetili detalje koji čine razliku na tom putu. I konačno, jasnim postavljanjem cilja i izoštrenošću čula stvaramo pretpostavke da uopće možemo primijetiti sve mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju. A što je više mogućnosti, veća je i naša fleksibilnost (i vice versa) da ovladamo situacijom i postignemo željeni cilj.

Taj cilj može biti u doslovno bilo kojoj sferi ljudskog djelovanja. Terapija, coaching, liderstvo, management, obrazovanje, sport, prodaja, javni nastupi, kultura, umjetnost, znanost, liječenje, uslužne djelatnosti itd. samo su djelić široke palete u kojoj se NLP, uz dakako privatni život, svakodnevno uspješno primjenjuje. Da je tome tako potvrđuju milijuni ljudi širom svijeta koji su se na ovaj ili onaj način susreli s njime. Među njima su i mnoga poznata lica kao što su Oprah Winfrey, Anthony Robbins, Steven Spielberg, Russell Brand, Michael Jordan, Tiger Woods, Warren Buffet i dr.

U svijetu koji nam stalno nameće sve veće izazove kako na profesionalnom tako i na privatnom planu, što bolje razumijevanje sebe i svijeta oko nas nameće se kao jedna od ključnih kompetencija ne samo za održavanje životnog ritma već i održavanja i unaprjeđenja kvalitete života općenito.

Dobrodošli!